card
Ууганцэрэн

"Торгонд амилсан шүтээн урлаг" тусгай үзэсгэлэн

Соёлын яамнаас санаачлан хэрэгжүүлж буй соёлын бүтээлч сарын хүрээнд зохион байгуулагдаж буй "Торгонд амилсан шүтээн урлаг" тусгай үзэсгэлэн амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй

"Хос бичигтэн Яам'' арга хэмжээ

"Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Соёлын яам "Хос бичигтэн Яам'' арга хэмжээг зохион байгуулсан.

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх