Төгс мэйлийн загвар бий юу? Бид хайж олохын тулд мэдээллийг ашигладаг.

"Сайн имэйлийг сайн болгох вэ?" Энэ асуултыг байнга асууж байдаг боловч хэзээ ч тодорхой хариулт авдаггүй. Шилдэг туршлага нь эргэн тойронд байдаг, гэхдээ байнга "сайн" имэйлийг үүсгэх дүрмийг баталсан хатуу дүрэм байдаггүй . MailChimp дээр бид олон тэрбум имэйл илгээж сая сая хэрэглэгчтэй бөгөөд энэ нь нууцын багц дүрмүүдийг гаргахад тусалж чадах юм бол энэ нь бидэнд байж болох юм.

Тиймээс энэ хавар би имэйлийн кампанит ажлын гүйцэтгэлд ямар харагдах дизайны нөлөө үзүүлэхийг оролдохын тулд Мэдээллийн Шинжилгээний багийнхантай нэгдэв. Бид нийтлэг дизайны элементүүдийг хуваалцсан эсэхийг харахын тулд байнгын өндөр гүйцэтгэлтэй кампанит ажлуудыг харахыг хүссэн.

Эхлүүлэхийн тулд бид "өндөр үзүүлэлттэй" данс яг юу болохыг тодорхойлох хэрэгтэй. Бид MailChimp-ийн бүх дансанд эдгээр хэмжээнүүдэд зориулсан нийт медалийг дээрх товшилт, захиалга, орлого олсон кампанит ажлыг байнга явуулсан дансуудыг харахаар шийдлээ. Эдгээр дансуудыг сонгоод бид өнгөт ашиглалт, байршил, фонт, текстийг харьцуулах, дэвсгэр зураг ашиглах зэрэг харааны дизайны элементүүдийг хайж олохыг хичээсэн.