ОРЧИН ҮЕИЙН УРАН ЗУРГИЙГ СУДАЛЖ, ХАМГААЛАХ НЬ

Даун В. Рогала

2016.11.08

АНУ-н Смитсонийн Музейн үзмэр хадгалж хамгаалах институтын уран зураг сэргээн засварлагч доктор Даун В. Рогалагын зураач Ханс Хофманы бүтээлийн судалгаа болох "Орчин үеийн уран зургийг судалж хамгаалах нь" сэдэвт лекцээр та бүхэнд хүрч байна.

Ханс Хофман (1880-1966) нь Абстракт Экспрессионист туршилтанд оюун санаа болон бие махбодиороо холбоотой байсан. Орчин үеийн уран зургийг сэргээн засварлах явцад уран зураг сэргээн засварлагчдад тулгардаг нөхцлийн асуудлуудын олонх нь Абсракт Экспрессионист бүтээлд гарч ирдэг бөгөөд Хофман бол энэхүү онцгой түүхэн мөчийн хосгүй тусгал юм. 

Хофман болон түүний Абстракт Экспрессионист нөхдийн хийсэн шинэ материалын нэгдэл дэх үл нийцлийн асуудлуудын гаргаж тавьсан Смитсонийн өмнөх судалгаан дээрээ тулгуурлаж хийсэн доктор Рогалагийн энэхүү шинэ судалгаа нь Нью Йорк хот болон Массачусетс мужийн Провинстаун дахь алдартай уран зургийн сургалтуудын үеэр болон түүний дараа Хофман материалыг хэрхэн ашиглаж байгаа байдлыг авч үзсэн байдаг. 500 гаруй будаг, цуулдасны дээжид хийсэн шинжилгээнээс цуглуулсан задлан шинжилгээний мэдээллийг ашигласан энэхүү презентаци нь уран бүтээлчийн карьерийнхээ сүүл үед ашиглаж байсан материал, бүтээж байсан стиль болон эдгээр сонголт нь Хофманы уран бүтээлийн урт хугацааны тогтвортой байдалд үзүүлсэн нөлөөний хоорондох харилцан хамааралд анхаарлаа хандуулж Хофман аж үйлдвэрийн будгийн төрлүүд болон орчин үеийн органик будагч бодисуудыг яаж ашиглаж байсныг нь авч үзэх болно.