БҮТЭЭХ ЯВЦЫН АРД

Э.Жанцанхорол

2016.12.15

Э.Жанцанхорол "БҮТЭЭХ ЯВЦЫН АРД" лекцээр Орчин үеийн урлагийн нөлөө бүхий бүтээлүүдийн ард буй уран бүтээлчид хэрхэн бүтээлийнхээ хэллэгээ олж ажиллаж байна, юу нөлөөлж, юунд өдөөгдөж буй талаар харицуулан хэлэлцэх болно.