Лойлон

Tанилцуулга

Лойлон гэдэг нь “Бурханы орон” гэсэн утгатай санскрит үг. Бурханы оронг танка зураг, зээгт наамал, мод, өнгийн элсээр болон биеийн мөн чанар, бясалгал гэсэн олон хэлбэрээр бүтээдэг. Бурхан болгон өөр өөрийн гэсэн оронтой.

Дүрслэх урлагийн музейн сан хөмрөгт хадгалагдаж буй Дүйнхорын Лойлонг

Эх Дагины аймаг анх байгуулагдахад хааш хааш 20 чи хэмжээтэй Дүйнхорын Лойлонг бүтээжээ. Их Хүрээний дэд хамба лам Дэчингалбын Дорж Ловон Цогтзандан, Дүйнхорын аймгийн Содномдаржаа нар тэргүүтэй лам нар зохион загварлаж, Дүйнхорын лойлонг Олноо өргөгдсөний дөрөвдүгээр он (1914) хөх бар жил Их Хүрээний шилдэг урчууд, халх дөрвөн аймаг, шавь тавын захиргаанд байсан тэргүүн зураач, сийлбэрч, дарханы урчуудыг дайчлан хоёроос гурван сарын хугацаанд хус, дал модоор сийлж, унжлага гоёж, чимэглэлийн зэсээр хөөмөлдөж, алтаар шарж бүтээн урлажээ. Нийслэл хүрээнд энэхүү хот мандалыг бүтээхэд хоёр зуу гаруй урчууд оролцсоноос Дүйнхорын аймгийн Содномдаржаа, Андуу нарын аймгийн Тавхайбор, Жамбалдорж, Намдлингийн аймгийн Лувсан, Шүтээний аймгийн Дугаржав нарыг дурдаж болно.

Дуйнхор бурхын орон нь таалал (сэтгэл), зарлиг (хэл), лагшин (бие) гэсэн гурван хэсгээс бүрдэх бөгөөд хязгааргүй олон бурхан заларч байдаг.

Энэхүү лойлон нь нийт 1818 нэгжээс бүрдэж, үзүүллэгийн танхимд олны мэлмийг баясган ухааныг хурцалдаг.

Онцлох үзмэрүүд

Лойлон

Лойлон гэдэг нь “Бурханы орон” гэсэн утгатай санскрит үг. Бурханы оронг танка зураг, зээгт наамал, мод, өнгийн элсээр болон биеийн мөн чанар, бясалгал гэсэн олон хэлбэрээр бүтээдэг. Бурхан болгон өөрийн гэсэн оронтой. Дуйнхор бурханы орон нь таалал (сэтгэл), зарлиг (хэл), лагшин (бие) гэсэн гурван хэсгээс бүрдэх бөгөөд хязгааргүй олон бурхад заларч байдаг.

Энэхүү Дүйнхорын лойлонг Их хүрээний дэд хамба лам Дэчин галбын “Дорж Ловон”, Дүйнхорын аймгийн Содномдаржаа тэргүүтэн зохион зааварлаж олноо өргөгдсөний дөрөвдүгээр он буюу 1914 оны хөх бар жил Их Хүрээний шилдэг урчууд, халх дөрвөн аймаг, шавь тавын захиргаанд байсан шилдэг зураач, сийлбэрч, дарханы урчуудыг дайчлан хоёроос гурван сарын хугацаанд хус, дал модоор сийлж, унжлага гоёж чимэглэлийг зэсээр хөөмөлдөж, алтаар шарж бүтээн урлажээ. Музейн үзмэрт байх энэхүү лойлон нийт 1818 нэгжээс бүрдэнэ.